Foredraget “Fynboerne” v. Lektor, Jesper Møller-Andersen 25/10.

Prismedlemmer kr. 125,00.
Ikke medlemmer kr. 175,00.
Der serveres vin, vand, småkager og snack!

Fynboerne:

Det er først og fremmest Fritz Syberg, Peter Hansen og Johannes Larsen, der med udgangspunkt i henholdsvis Fåborg og Kerteminde omkring århundredeskiftet, danner grundstammen i De fynske Malere. Men deres kreds trækker spor langt ind i det nye århundrede og langt ind i andre malerkredse. Harald Giersing og Sigurd Swane var påvirket af dem – Sigurd Swane ikke mindst gennem sit første ægteskab, idet han var gift med Johannes Larsens søster, Christine.

Giersing var gift med Sybergs datter, Besse, og som Syberg påvirkede svigersønnen Giersing, påvirkede Giersing på sin side Syberg.

Fynboerne blev mødt med skepsis i visse malerkredse i København, og det udviklede sig til en voldsom strid, i hvilken Harald Slott-Møller og Agnes Slott-Møller deltog sammen med Gudmund Hentze. Disse malere og stridsspørgsmålene er medtaget i forbindelse med de billeder af fynboerne, som det drejede sig om.

Eftertiden har taget Fynboerne til sig; deres umiddelbare glæde ved naturen og almindelige mennesker synes at smitte af på den, der betragter deres kunst – i hvert fald har de opnået en vældig popularitet.

(De viste billeder er af Fritz Syberg.)

 

Foredragsholder, Jesper Møller-Andersen er lektor, cand. jur., og bachelor i litteratur.

 

Tilmelding senest d. 17. oktober 2016 til Jytte Helbo på jyttehelbo@vip.cybercity.dk

Foredraget afholdes i Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 8700 Horsens.

jesper-moeller-andersen-invitation

This entry was posted in Foredrag, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Der er lukket for kommentarer.